banner-women-in-door-ult-1-1600x520.jpg

Vi kan hjelpe deg med alt – hvis du vil

Alt du ser på denne sjekkpunktlisten – kan vi hjelpe deg med. Det som er merket med gult – er automatisert og tilgjengeliggjort i en nettbasert programvare. Alle de øvrige punktene kan Proviso sine rutinerte og dedikerte rådgivere hjelpe deg med.

Vårt påmeldingssystem gir en mer profesjonell gjennomføring av bedriftens aktiviteter. Ved å reduserer din ressursbruk reduserer vi også dine kostnader. Dermed kan du utnytte frigitt tid til å fokusere på arrangementets faglige innhold. Dette fører til vellykkede arrangement og motiverte deltakere!

Les mer om påmeldingssystemet vårt og pakkeløsningene du kan velge mellom på siden Tjenester og priser og husk at som bruker av Proviso har du alltid tilgang til vår programsupport.

Benytt deg av Proviso sin erfaring

I tillegg til denne rene programsupporten kan Proviso sine rådgivere bidra med tips og innspill til hvordan du kan gjøre aktivitetene mer effektive og profesjonelle. De arrangerer gjerne opplæring eller interne kurs i bedriften ved behov. Mangler du ledig kapasitet internt – så kan de også gjennomføre hele jobben for deg. Utsendelser av invitasjoner, påmeldingssider, registrere deltakere med QR kode ved ankomst og sende ut evaluering i etterkant. Vi må evaluere for å få relevant kunnskap og innsikt.

Proviso-Event