proviso business event planning

Proviso Business passer for deg med mange arrangementer og større krav til detaljer og tilbakemeldinger

 

Om arrangementet er stort eller lite, detaljene er like viktige uansett. Vi tilbyr ulike pakkeløsninger basert på hvilke behov du har for informasjonsinnhenting og deltakerhåndtering.

 

Proviso Business inneholder alle funksjoner man trenger for å administrere store og små møter og arrangement. Du får i denne versjonen også tilgang til modul for hotell/rombestilling (fordeling av rom), grupperegstrering og en avansert evalueringsmodul.

 

Invitasjon

Velg mellom å publisere dine aktiviteter personlig og målrettet, eller "åpnet". Ved å bruke Proviso Event til å sende personlige invitasjoner kan du sikre deg full kontroll over alle deltakere fra start. Har du egne nettsider, så kan registreringskjema enkelt legges inn der.


Registrering

Alle nye aktiviteter kan enkelt og effektivt produseres fra egne maler, eller fra begynnelsen av. Proviso Event inneholder en rekke funksjoner for å administere deltakernes ulike behov på et detaljert nivå:

 • Deltakerkategorisering
 • Deltakerbetinget registrering
 • Grupperegistrering
 • Produkter og tjenester (antall bestilling)
 • Filopplasting (for sluttbruker)
 • Rombestilling / overnattingsregistering (romdeling, ankomst/avreise, romkategori)
 • Reisehåndtering

Deltakerhenvendelser

Ivaretar alle henvendelser og spørsmål fra deltakerne som igjen blir lagret i databsen. Deltakerne kan enkelt sende inn sin henvendelse og definere hva den gjelder. For å kvalitetssikre at rett person svarer kan det enkelt legges inn definerte ansvarsområder og hvem som skal stå som mottaker.

 

E-post

Ved hjelp av effektive kommunikasjonsløsninger kan du enkelt styre dine aktiviteter og deltakere. Send informasjon pr e-post før, under og etter din aktivitet. Proviso Event gir deg også anledning til å filtrere din kommunikasjon til ulike
grupperinger i deltakermassen.


Rapporter / deltakerliste

Proviso Event innehar en kraftig rapporteringsmotor, som oppdateres fortløpende. Dette gir full kontroll og arrangør er oppdatert hele tiden. I tilegg kan rapportene med et tastetrykk overføres til Excel.

 

Hotell og rombestilling

La dine deltagere booke hotell i registreringsøyeblikket. Proviso Business holder orden på romblokk, romtype, kapasitet og ankomst, avreisetider. Videre kan hotellet holde seg oppdatert via hotellrapport.

 

Grupperegistrering

Grupperegistrering aktiverer muligheten for at én person kan registrere flere personer på samme skjema. Proviso Business gir deg mulighet for både å registrere individuelle behov innen gruppen, eller hele gruppen med samme behov.

 

Evaluering

En effektiv funksjon for å gjennomføre evalueringer, analysere tilbakemeldinger og gjennomføre tiltak for dine aktiviteter. Oppsett og struktur på evalueringsskjema kan defineres allerede i planleggingsfasen ut fra gjeldene mål og kriterier. Evalueringsmodul kan brukes uavhengig av møter administrert i Proviso Business.

 

 • Graderingsspørsmål
 • Fritekst
 • Flervalg
 • Drag and drop

Pakkeløsningen de fleste norske mindre og mellomstore bedrifter har best nytte av

NOK 9990 etablering

fra NOK 1995 pr mnd

2 lisenser inkluderer:

- Invitasjoner
- Registreringsskjema
- SMS/E-post
- Henvendelser
- Rapporter
- Design og maler
- Hotell/rombestilling
- Grupperegistrering
- Evaluering
 
 

 

Vurderer du om Proviso Business er riktig for deg? Prøv oss helt kostnadsfritt

La oss ta en gjennomgang! Viser denne at dere vil ha nytte av Proviso Business gir vi dere første arrangementet helt gratis!

HVOR MYE TID KAN DU SPARE PÅ Å BRUKE PROVISO?


En av de største utfordringene med å planlegge et arrangement er tiden det tar fra andre arbeidsoppgaver. Vi har laget en test som viser deg hvor mye du kan spare av tid om du bruker Proviso Event.

 

  New Call-to-action

 

 

Når mennesker møtes – skaper du suksess

Texacon Proviso

"Texcon benytter Proviso for å gjøre det enklere når vi skal arrangere innkjøpsmesser og regionsamlinger. Proviso har et fantastisk support team som hjelper oss med gode råd og tips!"

Paul Bukier
Texcon